Usługi prawnika

Podmioty świadczące pomoc prawną różnią się wielkością i misją; niektóre z nich koncentrują się lokalnie lub koncentrują wyłącznie na konkretnym problemie. Dodatkowe źródła finansowania pomocy prawnej obejmują prywatne fundacje i darowizny, fundusze państwowe często za pośrednictwem państwowych fundacji adwokackich, kontrakty i dotacje od władz federalnych, stanowych i lokalnych oraz nagrody publiczne. Dlaczego warto skorzystać z […]